Rozmiar: 15909 bajtów

- 211 -

1344, 5 IX, Wrocław (Wrat[islauia])

Non. Septembris

Henryk de Baruth (Henricus), prepozyt, Stefan (Stephanus), dziekan, Apeczko, scholastyk wrocławski (Wrat[islaviensis]), Henryk, archidiakan (Henricus), Mikołaj de Bancz (Nicolaus), Arnold ze Zwróconej k. Ząbkowic Śl. (Arnoldus de Praczano), Cunczko ze Skałki k. Wrocławia (Stholcow) - kanonicy kapituły katedry wrocławskiej (Wrat[islauiensis]), sprzedają folwark (allodium) kapituły wrocławskiej (Wrat[islaviensis]) Crucze z przynależnościami, z prawem lokacji na prawie niemieckim Mikołajawi z Żytna k. Trzebnicy (Nicolaus de Setyn), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islaviensis]), za sumę 10 grzywien rocznego czynszu.

Świadkowie: Szymon de Marschow (Symon), Otto z Dunina k. Legnicy (Donen), Luthko de Culpen, Stefan z Wierzbna [?] (Stephanus de Wirbna), Świętopełk (Swanthopolconus), Marcin de Othin (Martinus), Mikołaj (Nicalaus) de Panewicz - kanonicy wrocławscy (Wrat[islavienses]), Jan (Johannes), notariusz kapitulny.


Kopia: łac., Lib. Niger, s. 370 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów