Rozmiar: 15909 bajtów

- 213 -

1344, 17 IX, Świdnica (Swidnicz)

an dem Vrytage nach des heyligen Crucis tag

Rajcy miasta Świdnicy (Swidnicz): Thilo Kremlir, Jan z Krakowa (Johannes von Cracow), Tomasz z Kraszowic k. Świdnicy (Thomas van Craschwicz), Pecze Bernhard, Pecze Poppe oznajmiają, że wspólnie ze wszystkimi mistrzami cechów postanowili zmienić kierunek rowu wodnego należącego do młyna szpitalników oraz wybudować nowy, ponieważ woda z dotychczasowego rowu młyńskiego mogłaby zniszczyć fosę miejską, którą otoczone jest nowe miasto. Postanowiono także, że kładka szpitalników na rowie młyńskim, winna być umocowana nie za wysoko, tak aby mogła zatrzymać spływającą krę. Oprócz tego zezwolono białoskórnikom moczyć skóry w tymże rowie, pod warunkiem, że kosze ze skórami odpowiednio umocują i że nie będą ich przetrzymywać w nocy.

Pieczęć miasta Świdnicy.


Oryg.: w jęz. niem. AP Wrocław, Rep. 66, nr 143.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów