Rozmiar: 15909 bajtów

- 216 -

1344, 28 IX, Brzeg

Bolesław III, książę Śląska i pan Legnicy (Boleslaus), zezwala mieszczanom brzeskim sprowadzać na własny użytek piwo z innych miast dla konsumpcji, ale nie na wyszynk i odnawia przywilej z 23 X 1342 r. (por. R. z. Schl. Gesch., nr 6940).

Regest: AP Wrocław, Rep. 3, s. 562, nr 330 (37).


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów