Rozmiar: 15909 bajtów

- 220 -

1344, 9 X, Luksemburg (Luccemburg)

in die beati Dionisii Episcopi

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes ... rex Boemie, Lucemburgensis comes), po zbadaniu supliki opatki i konwentu klasztoru św. Klary we Wrocławiu (Wratisl[aviensis]) zatwierdza posiadanie nadanych mu przez jego poprzedników książąt wrocławskich (Wrat[islavienses]) dóbr Wrocław-Osobowice (Osswicz), tj. folwarku (allodium) i wyspy Osobowickiej rozciągającej się między Wrocławiem-Maślicami (Maslicz) a Rędzinem k. Wrocławia (Ransyn) oraz wyspę rozciągającą się od mostu młyńskiego, klasztoru klarysek do kościoła św. Jana i folwarku (allodium) Jeszkowice k. Wrocławia (Jescowicz) k. kościoła Św. Małgorzaty wraz ze wszystkimi przynależnościami. Wystawca zwalnia nadto klasztor od wszelkich powinności na rzecz książąt wrocławskich (Wrat[islavienses] ).

Transumpt: łac. z 1347 r., BU Wrocław, syg. R 2652, s. 47- 48.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów