Rozmiar: 15909 bajtów

- 224 -

1344, 15 X

Boiho von Turgowe, pan Lubina, potwierdza mieszczanom lubińskim nadane im wolności i przywileje.

Regest: K. Klose, Beitrage zur Geschichte der Stadt Lüben, Lubin 1924, s. 30.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów