Rozmiar: 15909 bajtów

- 226 -

1344, 18 X, Złotoryja

in die Luce Evangelistae

Wacław I i Ludwik I, książęta Śląska i panowie legniccy, potwierdzają zaaprobowaną przez ich ojca Bolesława III, księcia legnickiego, darowiznę posiadłości Zyffen uczynionej przez złotoryjskiego kapłana Franzka Vulschüzzilla (Franzko Vulschüzzil), które tenże kapłan kupił dla szpitala od Tomasza von Salbung i Małgorzaty (Margaretha), wdowy po Henryku von Resvin.

Świadkowie: Peczko Schirmer, Franzko Rymberg, Henczko Absdach - mieszczanie złotoryjscy, Konrad, Agnieszka, Piotr, proboszcz, i Mikołaj (Nicolaus), notariusz książęcy.


Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, nr 30.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów