Rozmiar: 15909 bajtów

- 227 -

1344, 2 XI, Ziębice (Munstirberg)

IV Non. Novembris

Jan (Johannes) de Altamuta, znany jako Jan ze Środy Śląskiej, proboszcz w Środzie Śląskiej (Novumforum), protonotariusz Mikołaja, księcia Śląska i pana Ziębic (Nicolaus dux Slesie et dominus in Munstirberk), w oparciu o udzielone mu przez księcia upoważnienia, mianował na urząd prokuratora książęcego brata zakonu cysterskiego Jana de Waczenrode (Johannes), proboszcza w Sicinach k. Góry Śl. (Sycz).

Świadkowie: Bartłomiej, proboszcz in Bertoldivilla (Bartholomeus), Jan z Żaliny Śląskiej (Johannes de Magnasalina), notariusz księcia ziębickiego (Munsterberg[ensis]), Piotr Henrici de Wesental (Petrus) i Henryk de Budesyn (Henricus), mieszczanin ziębicki (Munsterbergensis).


Druk: Urkb. d. Stadt Münsterberg III, s. 88 n, nr 49.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów