Rozmiar: 15909 bajtów

- 237 -

1344, 23 XI, Praga (Prag)

an sant Clementen tag

Henryk V, książę Śląska, pan Żagania i Głogowa (Heinrich ... Herzog zu Slezie und Herre zu Glogow und zu Sagan), zapewnia Karola, margrabiego Moraw (Karl ... zu Merhern), że z chwilą objęcia przez niego korony czeskiej po śmierci ojca będzie mu wierny. Nadto przyrzeka, że będzie traktować swoje posiadłości jako lenna Korony Czeskiej.

Druk: Lehns u. Besitzurk. I, s. 164, nr 39.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów