Rozmiar: 15909 bajtów

- 235 -

1344, 23 XI, Praga (Praga)

an sannt Clemens tage

Jan Luksemburski, król czeski, zwierzchni książę Śląska i pan Wrocławia (Johanus ... Chunig czu Bohem Graf zu Lucemburg Obirster Furst zu Slezie und Her czu Braslaw), stwierdza, że książę Śląska Henryk V, pan Głogowa i Żagania (Heinrich Herczog in Slezie Her czu Glogovv und czu Sagan), przyjmuje w lenno od Korony Czeskiej (Chunig reich czu Bohem) wszystkie swoje ziemie z połową Głogowa (Glogovv) oraz postanawia, że przyjmie również księstwa swoich stryjów, tj. Konrada I oleśnickiego (Conrad von Olesnicz) i Jana Ścinawskiego (Hans von der Steynaw), jako lenna czeskie w wypadku ich bezpotomnej śmierci.

Świadkowie: Ernest, arcybiskup praski (Ernst ... czu Prag), Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... czu Breslaw), Jan, biskup miśnieński (Johanus ... czu Meibsen), Karol, margrabia Moraw (Karll ... czu Merheern), Jan, książę Karyntii (Johannes czu Obernten), Bolko II, książę opolski (Bolcko ... czu Opol), Reizze wójt von Plawen, Henryk z Lichnic (Heinrich von Leuchtenberg), Wank, Pesk, Benesch von Wartenberg, Haymann von der Duben, zwany von Nachod, Kunz von Luticz, Herman z Piasecznej k. Zgorzelca (Schoenburg), zwany von Chruniczow, Jesk von Michelspurc, Fryderyk (Fridrich) von Biberstain.


Druk: Siles. rer. script. I, s. 877.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów