Rozmiar: 15909 bajtów

- 242 -

1344, 3 XII, Brno (Brünn)

fer. VI post festum sancti Andree Apostoli proxima

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes .. Boemie rex ac Lucemburgensis comes), dla ostatecznego zapobieżenia konfliktom na tle nadawania dóbr i posiadłości, których przynależność prawna nie jest zdecydowanie jasna, względnie które jeszcze nie wakują we Wrocławiu (Wratislauia) i księstwie wrocławskim (Wratislauiensis), postanawia uchylić nadane przez siebie i innych w tej sprawie dokumenty.

Druk: Bresl. Urkb., s. 160, nr 178.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów