Rozmiar: 15909 bajtów

- 240 -

1344, 3 XII, Brno (Brunna)

fer. VI post festum beati Andree Apostoli proxima

Karol, margrabia morawski (Karolus ... marchio Moravie), oraz Jan, książę Karyntii, Tyrolu i hrabia Goricie (Johannes dux Karinthie, Tyrolis et Goricie comes), gwarantują i zatwierdzają miastu Wrocławiowi (Wratislauiensis) wszystkie przywileje i wolności nadane temu miastu przez Jana Luksemburskiego (Johannes), a w szczególności te, które wymienione zostały w dokumencie z 31 III I343 r. (por. nr 32).

Druk: CDM VII, s. 413-414, nr 565.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów