Rozmiar: 15909 bajtów

- 243 -

1344, 5 XII, Jawor

in vigilia sancti Nicolai confessoris

Henryk I, książę Śląska, pan Książa i Jawora (Henricus ... dux Zlezie dominus de Vurstenberch et in Jawor), stwierdza, że mieszczanie Jawora (Jawor) ufundowali szpital przed Bramą Złotoryjską {Goldbergensis) w Jaworze (Jawor). Fundację tego szpitala, jak również nadania na jego rzecz, książę zatwierdza. Nadaje też prawa zarządu tym szpitalem, z zastrzeżeniem prawa patronatu kościoła parafialnego do ufundowanego szpitala oraz praw książęcych łowieckich i transportowych.

Świadkowie: Peczca i Luppoldus de Uchteitz, Konrad de Redlitz (Zedlicz, Conradus), Zygfryd z Rusinowej k. Wałbrzycha (Siffridus de Russendorf), Titzmann de Buck, Henryk de Reginberg (Henricus), Bernard z Ulesia k. Legnicy (Bernardus de Waldow), protonotariusz książęcy, który przepisał ten dokument.


Druk: SD Sil. rer. script. III, s. 30; Ch. F. Fischer, Geschichte und Beschreibung der schlesische Fürstentums - Hauptstadt Jauer, Jawor 1803-1805 I, s. 219- 221.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów