Rozmiar: 15909 bajtów

- 244 -

1344, 16 XII, Wrocław (Wrat[islauia])

XVII Kal. Januarii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislauiensis), oznajmia, że Henryk (Henricus), mistrz szpitala św. Macieja we Wrocławiu (Wrat[islavia]), sprzedał Janowi, synowi Hermana (Johannes ... Hermanus), niegdyś mieszczanina świdnickiego (Swydnicensis), 3 pręty łąki zwanej Hegeweyde położonej k. Świdnicy (Swydnicz) oraz 7 1/2 pręta ziemi koło wsi Klecin k. Świdnicy (Cleczcow) za 3 grzywny rocznego czynszu z folwarku (allodium) Jana (Johannes) w Nowym Mieście otoczonym nową fosą. Czynsz ten ma być płacony w dwóch terminach, tj.1 1/2 grzywny na Walpurgię reszta 1 1/2 grzywny na Michała. Czynsz ten może Jan (Johannes) płacić po upływie 2 lat z innej swojej posiadłości.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 139.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów