Rozmiar: 15909 bajtów

- 256 -

1345, 1 I, Kraków (Cracovia)

in die circumcisionis domini

Kazimierz Wielki, król Polski (Kazimirus ... rex Polaniae), ustanawia m. in. Bolka II, księcia świdnickiego (Bolco dominus Swidnicensis), rozjemcą na wypadek wyłonienia się spornych spraw związanych z układem przewidującym małżeństwo córki Kazimierza Wielkiego, Kunegundy (Kunegunda), z Ludwikiem VI, księciem bawarskim (Ludouicus dux Bauarie) synem cesarza niemieckiego Ludwika VI (Ludouicus Romanorum impeerator). Datum per manus Zbigniewa (Sbigneus), prepozyta krakowskiego (Cracoviensis) i kanclerza.

Druk: Monumenta Wittelsbacensia. Urkb. zur Geschichte des Hauses Wittelsbach, wyd. Fr. Mich. Wittmann, Quellen zur Bayerischen u. Deutschen Geschichte, München 1861, XVI, s. 384-386, nr 313.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów