Rozmiar: 15909 bajtów

- 255 -

1345, 1 I, Kraków (Cracovia)

die Circumcisionis domini

Kazimierz Wielki, król Polski (Kazimirus ... rex Poloniae), na prośbę Bolka II, księcia Śląska a pana Świdnicy (Bolco dux Slezie et dominus de Sweidnicz), pozwala i udziela zapewnienia bezpieczeństwa kupcom świdnickim (Sweidniczenses) zdążającym ze swymi towarami na Ruś (Russia) przez Polskę (Polonia).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, syg. U 68.
Druk: Historia Śląska PAU I, s. 454, przyp. 2.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów