Rozmiar: 15909 bajtów

- 259 -

1345, 4 I, Wrocław (Wratislavia)

fer. III proxima post Circumcisionis Domini

Jan Luksemburski, król czeski, przyrzeka miastu Ząbkowicom zachować wszystkie dotychczasowe przywileje i wolności, za ewentualne złożenie hołdu jemu a jego synowi Karolowi.

Regest: Lehns u. Besitzurk. II, s. 140, nr 14.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów