Rozmiar: 15909 bajtów

- 257 -

1345, 4 I

in octava S. Innocentium

Jan Luksemburski, król czeski, potwierdza sprzedaż mieszczanom kłodzkim 25 grzywien rocznego czynszu.

Regest: Volkmer - Hohaus, Geschichtsquell. I, s. 84.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów