Rozmiar: 15909 bajtów

- 260 -

1345, 5 I, Wrocław (Wratislavia)

in vigilia Ephiphanie

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes ... Boemie rex ac Lucemburgensis comes), na prośbę Przecława, biskupa wrocławskiego (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), postanawia, że w wypadku bezpotomnej śmierci syna obecnej właścicielki wsi Sośnica k. Wrocławia (Schosnicz), wdowy po Hermanie z Dzierżoniowa (Hermannus de Rychinbach), wieś ta ma przypaść jego siostrze Katarzynie (Catharina).

Świadkowie: Konrad Falkinhayn (Conradus), Walfram (Wolframus) de Panewicz i Ticzemannus de Panewicz.


Druk: H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte d. Grafen Reichenbach, Wrocław 1906 I, s. 27, nr 121.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów