Rozmiar: 15909 bajtów

- 261 -

1345, 6 I, Wrocław (Wratislavia)

Jan Luksemburski, król czeski, stwierdza, że Helmbold von Luthindorf, jako właściciel wsi Żórawina k. Wrocławia, zobowiązał się na jego prośbę do wypłacenia sumy 202 1/2 grzywny Janowi z Cieszyna (Johann von Theschen), którą król Jan jest winien Janowi z Cieszyna i Michałowi z Gliwic (Michael von Glywicz).

Regest: RBM IV, s. 605, nr 1502.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów