Rozmiar: 15909 bajtów

- 264 -

1345, 19 I, Kamienna Góra (Landeshute)

S. Fabians u. Sebastians Abend

Henryk I, książę Śląska, pan Książa i Jawora (Heinrich von Furstenberg und zu dem Jauer), zawiadamia, że za radą swych zaufanych mężów odstąpił rycerzowi Konradowi von Cauer (Kunrate) swoje dochody należące do lenna zamkowego w Jeleniej Górze (Hirschberg) z następujących wsi: Rybnicy k. Jeleniej Góry (Rybenicz), Strupic k. Jeleniej Góry (Strupicz), Bertoldisdorf i z folwarku Jeżów Sudecki k. Jeleniej Góry (Grunow).

Świadkowie: Hartman z Trzecińca k. Zgorzelca (Ronow), Petsch von Vohterowicz, Cretznik i Cunat bracia von Cedelicz, Luppold von Vohtericz, Sifrit z Rusinowic k. Grodkowa (Russendorf) i Bernard von Waldow (Bernhardt), pisarz krajowy.


Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, nr 7.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów