Rozmiar: 15909 bajtów

- 266 -

1345, 21 I, Trzebnica (Trebnicz)

fer. sexta in die b. Agnetis Virginis

Jadwiga, ksieni klasztoru trzebnickiego (Hedwigis ... abbatissa monasterii in Trebnicz), stwierdza, że w jej obecności Merkelo zwany Schertilczan, mieszczanin wrocławski (Wratislaviensis), w imieniu swoim i swego teścia Henryka (Henricus) zwanego Renkir odstąpił 8 łanowy folwark Wrocław-Gądów (Gandow) mieszczaninowi wrocławskiemu, Mikołajowi Brunonis (Nicolaus). Ksieni zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Otto, przeor trzebnicki, Agnieszka (Agnes), kustosz, Margaretha de Crosna - zakonnice, brat Marcin (Martinus), piwniczny, brat Piotr (Petrus), podczaszy, Hanco de Mulheym i Hanco z Krakowa (Cracovia) - mieszczanie wrocławscy, oraz Mikołaj (Nicolaus), pisarz klasztorny.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. BB 26.
Kopia: tamże, Lib. Niger, s. 43 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów