Rozmiar: 15909 bajtów

- 269 -

1345, 28 I, Ząbkowice Śląskie (Frankinsteyn)

proxima fer. sexta ante Purificationis Virginis Gloriose

Rajcy ząbkowiccy (Frankensteyn), a mianowicie: Mikołaj Niger (Nicolaus), Mikołaj Kershil (Nicolaus), Mikołaj Scriptor (Nicolaus) oraz Henryk Lynwoter (Henricus) stwierdzają, że Kunat (Cunadus) były sołtys w Budzowie k. Ząbkowic Śl. (Shoninwalde) za zgodą swego brata Wojciecha (Woycech) sprzedał klasztorowi cysterskiemu w Henrykowie (Henrichowe) sołectwo w tej wsi za 430 grzywien. Kunat potwierdza równocześnie, że otrzymał ostatnią ratę z tej sumy w wysokości 33 grzywien.

Świadkowie: Jan Clopfer (Johannes), Sinderamus - rajcy, Trouchtil, piekarz, Mikołaj Berwic (Nicolaus) - mieszczanie ząbkowiccy (Frankinsteyn), Mencilinus de Petirwicz.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, Dok. klasztoru w Henrykowie nr 98.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów