Rozmiar: 15909 bajtów

- 272 -

1345, 6 II, Strzelin (Strelin)

VIII id. Februarii

Peszka de Swobsdorf (Peszco), rycerz, nadaje Witalowi (Vitalo), proboszczowi strzelińskiemu (Strelin), i jego następcom 6 grzywien i konia wartości 2 grzywien, oraz las w pobliżu Buchwalt, który dziedziczył po rodzicach.

Świadkowie: Bernard z Radowic k. Nysy (Berhardus de Rotwicz), Mikołaj de Stachow (Nicolaus), Cunadus de Porsnicz, siostrzeniec Peszka, i rajcy strzelińscy (Strelinenses) mianowicie: Heyno Brunow, Stefan płatnerz (Stephanus), Henryk Wilde (Henricus), Jan Wissenburg (Johannes), wójt dziedziczny Strzelina.


Regest: AP Wrocław, Rep. 121, nr 34.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów