Rozmiar: 15909 bajtów

- 276 -

1345, l8 II, Wrocław (Wrat[islavia])

in die XII kal. Marcii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislaviensis), stwierdza, że Deyn z Ząbkowic Śląskich (Frankenseyn), Apeczko (Apeczco), kanonik i oficjał wrocławski (Wratislaviensis), oraz jego brat Mikołaj (Nicolaus) odkupili za 650 grzywien połowę zamku Kaltenstein (Kaldinsteyn) [dziś leżącego w Czechosłowacji] od Rudgera de Hugwicz (Rudgerus). Połowa ta stanowiła niegdyś własność biskupstwa wrocławskiego. Gdy po śmierci Mikołaja de Bancz (Nicolaus) druga część tego zamku wróciła w posiadanie biskupstwa, Apeczko postanowił odsprzedać biskupstwu swoją część za 500 grzywien. W przypadku niemożności wypłacenia tej sumy w gotówce biskup zobowiązał się odstąpić Apeczce wieś biskupią Zwrócona k. Ząbkowic Śląskich (Proczan).

Świadkowie: Henryk de Baruth (Henricus), prepozyt, Stefan, dziekan (Stephanus), Henryk, scholastyk wrocławski (Henricus ... Wratislaviensis), Jan, dziekan włocławski (Johannes ... Wladislauiensis), Jan, archidiakon głogowski (Johannes ... Glogoviensis), Henryk de Bancz, archidiakon legnicki (Henricus ... Legnicensis), Stanisław (Stanislaus), magister, Marcin z Otmuchowa (Martinus de Othmuchow), Ticzko de Panewitcz, Cunczko ze Skałki k. Wrocławia (Cunczco de Schalkow), Lutko de Kulpe (Luthco), Szymon de Marschaw (Symonis), Piotr de Bythcow (Petrus), Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), Vrowynus magister, Wylczko z Sośnicy k. Wrocławia (Wylczco de Schostnicz), Jakub de Bozonio (Jacobus), Stefan z Wierzbna [?] (Stephanus de Wyrbna), Mikołaj (Nicolaus) de Panewitcz, Świętopełk (Swentopolco), Wawrzyniec Harthlibi (Laurencius), Piotr z Goszczyny k. Oławy (Petrus de Gostina), Jan de Lubek (Johannes) kanonicy wrocławscy (Wratislavienses) i Jan (Johannes), notariusz kapitulny.
Dwie pieczęcie: wystawcy i kapituły wrocławskiej.


Oryg.: łac. AA Wrocław, syg. BB 65.
Kopia: tamże, Lib. Niger s. 71a.
Transumpt: tamże, z 16 III 1484, syg. BB 70.
Druk: Lehns u. Besitzurk. II, s. 210, nr 18 [błędna data - zamiast 18 II, 18 III ].


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów