Rozmiar: 15909 bajtów

- 278 -

1345, 21 II, Magdeburg

fer. secunda proxima post dominicam Reminiscere

Arnold (Arnoldus), dziekan kościoła magdeburskiego (Magdeburgensis), sędzia i opiekun franciszkanów, pełnomocnik papieski, rozstrzyga spór wynikły wskutek zakazania przez przeora Henryka (Henricus) wiernym pod karą ekskomuniki przekazywania na rzecz franciszkanów jakichkolwiek darowizn. Ów spór toczył się między wspomnianym Henrykiem (Henricus), przeorem magdalenek w Lubaniu (Luban), reprezentowanym przez prokuratora Konrada de Mürtzslag (Conradus) a franciszkanami z Lubania (Luban) reprezentowanymi przez pełnomocnika Jana de Aken (Johannes). Przeor został ukarany grzywną 10 kóp groszy.

Ekscerpt: Monumenta Germaniae Franciscana Urkb., wyd. O. F. M. Reisch, Düsseldorf 1917, I, s. 49, nr 165.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów