Rozmiar: 15909 bajtów

- 279 -

1345, 27 II, Świdnica (Schweidnicz)

am Sonntage Oculi

Bolko II, książę Śląska i pan Świdnicy, nadaje ławnikom m. Strzegomia (Striegau) prawo posiadania i używania własnej pieczęci.

Świadkowie: Harttmann z Trzcieńca k. Zgorzelca (Ronaw), Keckel junior, bracia z Czernicy k. Jawora (Ziern), Reinz Schaff, Petsche z Makowic k. Świdnicy (Schwenkfeld), Tungeling, pisarz krajowy.


Ekscerpt: J. Filla, Chronik der Stadt Striegau, Strzegom 1883, s. 34


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów