Rozmiar: 15909 bajtów

- 281 -

1345, 1 III, Wrocław

Rozstrzygnięcie sporu między kapitułą budziszyńską reprezentowaną przez pełnomocników: Jana, proboszcza kościoła Św. Ducha we Wrocławiu, Henryka, kustosza lubuskiego, a franciszkanami budziszyńskimi reprezentowanymi przez lektora Franciszka von Rathowitz (Franziskus) i Jana Wrowinusa (Johannes Wrowinus) w ten sposób, że franciszkanie zostali zobowiązani do oddawania części dochodu z pogrzebów kapitule budziszyńskiej oraz do zapłacenia 500 grzywien kary.

Regest: Monumenta Germaniae Franciscana Urkb., wyd. O. F. M. ,Reisch, Düsseldorf 1917, I, s. 51, nr 166.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów