Rozmiar: 15909 bajtów

- 284 -

1345, 12 III, Wrocław (Wratislavia)

Sabbato proximo ante Dominicam qua Cantatur Iudica me

Konrad de Valkinhayn, starosta wrocławski (Conradus de Valkinhayn ... Boemie capitaneus Wratislauiensis), stwierdza i aprobuje sprzedaż części wójtostwa w Starym i Nowym Mieście Wrocławiu (an antiqua quam in noua ciuitate Wratislauiensi) przez jego siostrzeńca Hensela de Molinsdorf (Henselo) ze wszystkimi prawami radzie miasta Wrocławia.

Świadkowie: Ticzco de Borsnicz, Jan de Reste (Johannes), Konrad Mulich de Rydeburg (Conradus), Maciej de Mulheym (Mathia), Jesco ze Smolca k. Wrocławia (Smolcz), Henryk Calow z Praczy Odrzańskich k. Wrocławia (Henricus ... de Pracz) i Luthco de Culpe, notariusz księstwa wrocławskiego.


Kopia: l. łac., AP Wrocław, syg. D 2, s. 98-99; 2. niem. tamże, s. 99-100. Druk: Bresl. Urkb., s. 162, nr 181.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów