Rozmiar: 15909 bajtów

- 285 -

1345, 22 III, Wrocław (Wratiz[lavia])

XI kal. Aprilis

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislaviensis), stwierdza, że otrzymał od Jana, dziekana włocławskiego (Johannes decanus Wladislauiensis), 41 grzywien, które zobowiązuje się zwrócić wierzycielowi lub jego przyjacielowi Hankowi z Budziszowa k. Legnicy (Hanco de Budissyn) w oktawę św. Michała.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, dok. chronologiczne nr 69.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów