Rozmiar: 15909 bajtów

- 286 -

1345, 31 III, Chobna

fer. quinta infra octavam Pasche

Jan, książę Śląska i pan Ścinawy (Johannes ... dux Slezie et dominus Stynauie), nadaje Albertowi de Crekewitz (Albertus) prawo książęce i władzę we wsi Tarchalice k. Wołowa (Tarchansdorf).

Świadkowie: Henryk de Brunow (Heynricus), rycerz, Henryk Predil (Heynricus), Conczo de Schilow, Jan de Panewicz, Peczco de Czedlicz, [...] Swatho, Mikołaj z Ziębic, pisarz dworski (Nicolaus de Munstirberg).
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 91, nr 296.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów