Rozmiar: 15909 bajtów

- 288 -

1345, 8 IV, Legnica

Ludwik I i Wacław, książęta legniccy, wydają postanowienie o sprzedaży piwa, chleba i butów w mieście Mikołajowice k. Legnicy, zabezpieczając interesy miast: Legnicy, Złotoryi, Chojnowa i Lubina.

Regest: A. Sammter Chronik der Stadt Liegnitz, Legnica 1864, s. 539, nr 55.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów