Rozmiar: 15909 bajtów

- 289 -

1345, 9 IV, Legnica

Sabbato ante Misericordias

Wacław i Ludwik I, książęta legniccy, nadają miastu Chojnów prawo magdeburskie takie samo jak w Legnicy i wszystkie prawa odnośnie miar.

Świadkowie: Jesco Busewoy, Franczko Busewoy, Jan von Psenticz (Johann), Mikołaj z Czerwonego Kościoła k. Legnicy (Nicolaus von Rothenkirchen), Bernard Trach (Bernhart), Bernard Busewoy (Barnhard), Mikołaj z Lwówka (Nicolaus de Lemberg).


Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, nr 16, Z. f. G. Schl. VI, s. 6.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów