Rozmiar: 15909 bajtów

- 300 -

1345, 2O IV, Wrocław (Wratislavia)

fer. IV ante festum b. Georgii proxima

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes B. rex ac Luczembur. comes), na prośbę Hermana z Kątów Wrocławskich (Hermannus de Cant), mieszczanina wrocławskiego (Wratislaviensis), Małgorzaty (Margaretha), Katarzyny (Katharina) i Kunegundy (Kunigunda), sióstr jego, potwierdza dokument Henryka, księcia Śląska, pana Wrocławia i Kłodzka (Henricus dux Sleziae, dominus Wratislaviae et in Glatz), dla Alberta z Kątów Wrocławskich (Albertus de Kant) z 14 II 1333 r. (por. R. z. schl. Gesch., nr 5194).

Regest: RBM IV, s. 616, nr 1531.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów