Rozmiar: 15909 bajtów

- 304 -

1345, 21 IV, Wrocław (Wratiz[lavia])

V fer. ante diem beati Georgii martiris

Jan Luksemburski, król czeski, i Karol, margrabia morawski (Johannes ... Boemie rex ac Lucemburgensis comes et Karolus .. marchio Morauie), stwierdzają, że czynsz za 4 lata z komory celnej zapłacili następujący Żydzi wrocławscy: Nechama, Hertwicus, Zara, Peschak, Abraham Lubde, Yssak, Bawarus, Leo, rzeźnik, Jakub (Jacobus), Jachna, Azer, Waczka, Debruska, Kucz, rzeżnik, Kuna, Jakub (Jacob), Syincha, Schona z córką i Jan.

Druk: CDM VII, s. 436, nr 598.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów