Rozmiar: 15909 bajtów

- 305 -

1345, 23 IV, Wrocław (Wratislauia)

Sabbato proximo ante dominicam qua canitur Cantate

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes B. rex Lucemburgensis comes), pozwala Hankowi zwanemu Jesir (Hanco) lokować na prawie niemieckim folwark (allodium) wielkości 6 3/4 łanu w Opirsicz k. Wrocławia.

Świadkowie: Konrad de Falkenhan (Conradus), starosta, Mateusz Molheim, rycerze: Herman de Borsnicz (Hermannus), Crigk de Rideburk, Heinco de Malnsdorf, Hemingus zwany Wintu i Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), kanclerz wrocławski (Wratislaviensis).


Regest: RBM IV, s. 618, nr 1538.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów