Rozmiar: 15909 bajtów

- 307 -

1345, 9 V, Wrocław (Wratislavia)

fer. II ante festum Penthecostes proxima

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes B. rex ac Lucemburgensis comes), pozwala mieszczaninowi praskiemu (Pragensis) Donatawi, zwanemu Rost (Donatus), za wy¶wiadczone królowi zasługi na ¦l±sku, zbudować karczmę we wsi Nedwyes w pobliżu Rziezana, w której posiada on dom i ziemię. Zarówno Donat, jak i jego następcy mog± t± karczm± swobodnie dysponować.

Ekscerpt: RBM IV, s. 621, nr 1546.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów