Rozmiar: 15909 bajtów

- 308 -

1345, 9 V

den nachsten Mittwoch vor Pfingsten

Bolko II, książę Śląska i pan Świdnicy, ustanawia dla mieszkańców Strzegomia (Striegau) wolny targ solą.

Ekscerpt: J. Filla, Chronik der Stadt Striegau, Strzegom 1889, s. 38.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów