Rozmiar: 15909 bajtów

- 309 -

1345,16 V, Budziszyn (Budissin)

fer. II infra octavam festi Penthecostis

Jan Luksemburaki, król czeski (Johannes ... Boemie rex ac Lucemburgensis comes), zatwierdza miastu Zgorzelcowi (Gorlicz) nabytą wieś Bysint od Ramfolda de Gerhardisdorf (Ramfoldus) i jego zięcia Ybana (Ybanus).

Druk: CDL Sup. I, s. 366, nr 251.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów