Rozmiar: 15909 bajtów

- 313 -

1345, 31 V, Villeneuve k. Awinionu (Villanova Avinionensis)

II kal. Juni. pontificatus anno IV

Papież Klemens VI daje Tobiaszowi (Thobias), dziekanowi kościoła praskiego (Prag), roczne dochody z beneficjów kościelnych, które dotąd nie są obsadzone i nie będą przypuszczalnie obsadzone w przeciągu 2 lat mianowicie w Pradze (Praga) i w diecezji praskiej oraz w księstwie wrocławskim (Wratislaviensis).

Ekscerpt: RBM IV, s. 869, nr 2224.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów