Rozmiar: 15909 bajtów

- 317 -

1345, 19 VI, Świdnica

Sonntag vor S. Johannis Baptiste

Bolko II, książę świdnicki, pozwala rajcom świdnickim na podniesienie czynszów na okres 15 lat i przeznaczyć je na ufortyfikowanie miasta.

Regest: l. AP Wrocław, Rep. 135, dz. C, nr 98. Rep. der Schweidnitzer Stadt - Archiv I, s. 168, nr 1; 2. F. J. Schmidt, Geschichte der Stadt Schweidnitz, Świdnica 1846, s. 79, przyp. 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów