Rozmiar: 15909 bajtów

- 326 -

1345, 2 VII, Awinion (Auinion)

VI Non. Julii pontificatus nostri anno quarto

Papież Klemens VI (Clemens) bierze w opiekę klasztor pod wezwaniem św. Ducha w Raciborzu (Ratibor) oraz wszystkie jego dochody i posiadłości.

Druk: CDS II, s. 150, nr 41.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów