Rozmiar: 15909 bajtów

- 324 -

1345, 2 VII, Jelenia Góra (Hirschbergk)

nach dem achten Tage Unserss Herres Sancti Johannis

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko ... Herzog von Schlesien, Herr von Furstenberg und zu der Schweidnitz), potwierdza mieszkańcom księstwa świdnickiego przywilej nadany przez Henryka I, księcia jaworskiego (Heinrich vom Jauor), oraz inne przywileje poświadczone odpowiednimi dokumentami.

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 135 D, nr 377, s. 1-2.
Druk: E. Gospos, Die politik Bolkos II von Schweidnitz - Jauer (1326 - 1368), Halle 1910, s. 42.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów