Rozmiar: 15909 bajtów

- 330 -

1345, 18 VII, Góra Śląska (Gora)

proxima fer. secunda ante festum beate Marie Magdalene

Jan, książę Śląska i pan Ścinawy (Johannes ... dux Sleziae dominus Stynauie), stwierdza nadanie Mikołajowi Wiczloni (Nicolaus), Dzierżkowi (Dyrsko) i Januszowi (Januschio), braciom de Kothewicz, prawa książęcego i dominalnego w posiadłości zwanej popularnie Weysk z zachowaniem praw klasztoru lubiąskiego.

Świadkowie: Otto z Pawłowic Małych k. Legnicy (Palow), Hertwigus de Rydelow, Jan (Johannes) i Peczo, bracia de Lodwigsdorf, Lucko i Hensilino, bracia z Rakowic k. Oleśnicy, Fryderyk de Creppelin (Fridericus), Mikołaj Rabonis (Nicolaus) i Mikołaj z Ziębic (Nicolaus de Munstberg), proboszcz z Chrościny k. Niemodlina, pisarz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg: łac., AP Wrocław, Rep. 91, nr 297.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów