Rozmiar: 15909 bajtów

- 331 -

1345, 25 VII -1 VIII, Kłodzko (Glacz)

infra octavas sancti Jacobi apostoli

Otto de Glubos stwierdza, że Henryk zwany Lerrer (Heinricus) sprzedał magistrowi Henrykowi Sartorowi (Heinricus Sartorius), mieszczaninowi kłodzkiemu (Glacensis), ogród położony koło kościoła Św. Wacława w Kłodzku za 7 kóp i 6 groszy praskich.

Świadkowie: Ottokarus de Glubos, Hanko de Knoblouchdorf i Guntherus de Stercza.


Druk: Volkmer - Hohaus, Geschichtsquell. I, s. 84.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów