Rozmiar: 15909 bajtów

- 333 -

1345, 30 VII, Praga (Praga)

III Kal. Augusti

Wacław i Ludwik I, książęta Śląska i panowie Legnicy (Wenceslaus et Ludovicus fratres ... duces Silesie, domini Legnicenses), przyrzekają Karolowi, margrabiemu morawskiemu (Karolus marchio Morauie), że złożą mu hołd po śmierci jego ojca Jana Luksemburskiego, króla czeskiego (Joannes rex Boemie, Bohemie).

Druk: CDM VII, s. 447, nr 614.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów