Rozmiar: 15909 bajtów

- 334 -

1345, 31 VII, Wrocław (Wratizl[avia])

in Vigilia d. Vincula beati Petri apostoli

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes ... Boemie rex ac Lucemburgensis comes), nakazuje wasalom i sołtysom okręgu kłodzkiego i wszystkim, mieszkańcom Kłodzka (Glac), aby z jego rozkazu pojednali się z mieszczanami Bystrzycy Kłodzkiej (Hawelswerd), sołtysami i pozostałymi mieszkańcami okręgu bystrzyckiego, i aby wzajemnie sobie nie przeszkadzali.

Oryg.: łac. AP Wrocław, Rep. 4. Grafschaft Glatz nr 30 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów