Rozmiar: 15909 bajtów

- 337 -

1345, 4 VIII, Wrocław (Wratislauia)

fer. V proxima ante diem beati Laurentii martyris

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes Bohemie rex ac Luczemburgensis comes), pozwala Zygfrydowi de Schirow (Siffrido) zamienić na łany czynszowe folwark o 8 łanach w Strachowicach k. Wrocławia (Strachouicz).

Świadkowie: Ticzco de Borsnicz, Henryk de Stercza (Heinricus), Henryk Schwarczhorn (Heinricus) - rycerze; Henryk Kal (Heinricus), Henningus Önre (Ome), Mikołaj z Dzwonowa k. Złotoryi (Nicolaus de Schellendorf) i Otto z Dunina k. Legnicy (Donin), kanonik wrocławski i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., BU Wrocław, syg. R 696, s. 447.
Regest: RBM IV, s. 631, nr 1575.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów