Rozmiar: 15909 bajtów

- 335 -

1345, 4 VIII, Wrocław (Wratislavia)

Jan Luksemburski, król czeski, pozwala Mikołajowi Brunonis (Nicolaus) lokować folwark Wrocław-G±dów (Gandow) za roczny czynsz.

Regest: RBM IV, s. 631, nr 1576.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów