Rozmiar: 15909 bajtów

- 340 -

1345, 6 VIII, Wrocław (Wrat[islavia])

Sabbato proximo ante Laurentii

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes ... Boemie rex ac Lucemburgensis comes), nakazuje rycerzowi Konradowi de Valkinhain (Conradus) i Rudegerowi (Rudegerus) von Huguwicz wziąć w opiekę dzierżawców dóbr klasztoru w Henrykowie (Heynrichow) i chronić ich przed gwałtem książąt, rycerzy i innych.

Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 83, nr 106.
Reprodukcja: Z. f. G. Schl. 69, s. 101, tabl. 3.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów