Rozmiar: 15909 bajtów

- 339 -

1345, 6 VIII, Wrocław (Wrat[islavia])

in die beati Sixti episcopi martiris

Jan Luksemburski, król czeski i pan Wrocławia (Johannes ... rex Boenne Lucemburgensis comes et dominus Wratizlaviensis), mając na uwadze szkody i nadużycia wyrządzone przez jego urzędników w dobrach klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu (prope Wratislaviam), nadaje temuż klasztorowi pełne sądownictwo nad zagrodnikami tegoż klasztoru, nad świątnikami we Wrocławiu-Siedlcach (Czedlicz) oraz nad ludnością folwarków klasztornych (in curiis) w Sidelz na Ołbinie (Olbino) we Wrocławiu-Opatowicach (Opatowicz) i Swaratino z wyjątkiem przestępstw kryminalnych, które ma sądzić starosta wrocławski (Wratislaviensis). Ponadto król Jan nadaje klasztorowi wieś Czechy k. Środy Śląskiej (Czech), którą dożywotnio ma w swym posiadaniu Katarzyna z Głogowa (Katherina de Glogouia). Wyraża również zgodę na nabycie przez klasztor dochodów i podatków królewskich z księstwa wrocławskiego w wysokości 50 grzywien oraz godzi się na wykupienie przez klasztor praw dominialnych posiadanych przez Konrada de Valkinhayn (Conradus) i Henryka de Stercza (Henricus) we wsiach klasztornych: Sidelicz, Kostomłoty k. Środy Śląskiej (Costenplot) i Zabłoto k. Środy Śląskiej (Zablot).

Świadkowie: Konrad de Valkinhain (Conradus), Ticzco de Borsnycz, Mwlich de Rydeburg - rycerze, Mikołaj z Żytna k. Trzebnicy (Nicolaus de Sittin), Jakub z Opola (Jacobus de Opull), Piotr z Dzierżoniowa (Petrus de Richmbach), Herman de Essyn (Hermannus) - mieszczanie wrocławscy (Wratislavienses), Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), pisarz kancelarii wrocławskiej (Wrat[islavia]).


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 271.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów